Skip to content

divadelní personál

Divadelní pedagog

 • doufám, že Iveta
 • vedení zkoušek a veškerá organizace s tím související

Asistent režie

 • dobrovolník z řad studentů, kteří to mají jako praxi
 • procvičuje s herci text osobně nebo po telefonu, eventuálně vede zkoušky (pokud se jedná o zkoušky, kde se má opakovat)

Technik

 • hlavní technik: Tomáš Král. Stará se obecně o technické vybavení divadla. Dělá technika k většině představení
 • další technici — např. Lukáš Bartoň pro Who am I

Inspicient jeviště

 • stará se o dovoz a odvoz kostýmů a rekvizit a propagačních materiálů
 • stará se o vyprání (případně zašití) kostýmů, o oblékání herců
  zajišťuje konkrétní rekvizity na dané představení (specifikace k jednotlivým představením je zde)
 • po skončení představení zajistí náhradu spotřebovaného materiálu (gafa, programy atd.)

Inspicient hlediště

 1. domlouvá personál na obsluhu hlediště ideálně z řad lidí s postižením. Sám vše kontroluje na místě
 2. na starost má: šatnu, prodej vstupenek, kontrolu vstupenek, prodej propagačních materiálů, vyplnění tabulky po skončení představení (tabulka Představenítabulka Lidé-představení)
 3. ví, jak se zapisuje prodej vstupenek a jak se vyplňuje příjmový doklad od škol

Pěstoun herce

 • pomoc novým rodičům, hercům, kteří nemají rodiče, hercům rodičů, kteří nemají internet atd.
 • konkrétně: komunikace s Kubou (je bez rodičů), maminkou od Vény (jsou noví), Kosmákovými (nejsou internetoví)
 • Ještě konkrétněji: vzít si na starost vyplňování různých doodle tabulek i za ně, kontrolovat, zda vědí, že budou zkoušky, hovořit s nimi o pocitech, řešit transport apod. — s každým podle toho, co zrovna potřebuje