Skip to content

Klub přátel herců Divadla Aldente

Klub dobrovolníků, kteří pomáhají pravidelně či příležitostně s doprovodem herců, a to:

  1. Pravidelně odvoz či dovoz na páteční zkoušky
  2. Příležitostně — na základě výzvy od sociálního manažera zaslané cca na jeden měsíc dopředu. Výzva by měla vypadat zhruba takto: hledáme průvodce pro toho a toho na ten a ten den od tehdy do tehdy na tom a tom místě
  3. na soustředěních či podobných akcích