Skip to content

Technický personál

Sociální manažer

 

Příležitostný manažer

  • manažer jmenovaný pro konkrétní akci, např.:
  • Lechovice manažer — řeší jídlo a dovoz/odvoz herců, je přítomen na soustředění, organizuje péči o herce za pomoci asistentů
  • ProArt manažer — vyřeší, kde budou herci spát v době Pro Art festivalu v červenci
  • Menteatral manažer — vyřeší, kdo kde bude spát, co bude jíst a jak se kdo dopraví na Menteatral

 

Administrátor

  • vyplňuje DPP a umělecké smlouvy na základě toho, co mu pošle divadelní manažer a na základě tabulky Lidé — představení

Účetní a pokladní

  • doufám, že Táňa
  • vedení pokladní knihy (jednou za měsíc odevzdáme na zkoušce)
  • vyřizování FU, růžových papírů, výpisu DPP, výpisu o majetku a závazcích
  • event. vedení celého účetnictví