Skip to content

Tisková zpráva: Káťa a Bajaja

Divadlo Aldente zve na premiéru: herci s Downovým syndromem zahrají Holanova Bajaju. Verše věnoval svojí dceři s DS

 

 

Verše ze sbírky Bajaja psané pro milovanou dceru Káťu, která se narodila s Downovým syndromem. A herci, kteří sami také mají Downův syndrom. Nové představení Divadla Aldente Káťa a Bajaja zavede diváky do poetického světa básníka Vladimíra Holana a jeho veršů pro děti. Představení však zaujme i dospělé. Premiéra se koná 14. září v klubu Leitnerova.

 

Vladimír Holan je známý jako básník meditativní a reflexivní poezie. Je ale také autorem (jediné) básnické sbírky pro děti, kterou napsal o své milované dceři Kateřině. Málokdo ví, že Káťa měla Downův syndrom. Narodila se v roce 1949 a když v roce 1977 zemřela, přestal básník definitivně psát.

Divadlo Aldente je jediným souborem v ČR, který soustavně pracuje s tématem Downova syndromu, a to nejen svou dramaturgií, ale především na jevišti – herci s DS jsou rovnocennými partnery profesionálních herců. V inscenaci Bajaja tak můžete vidět např. Barboru Remišovou z Městského divadla Brno nebo Václava Dvořáka z divadla Polárka. „Vzhledem k oslabeným řečovým schopnostem lidí s Downovým syndromem byly prozatím veškeré inscenace divadla postavené na improvizaci, pohybu, případně krátkých větách. Tentokrát jsme se poprvé pustili i do básnického textu, se kterým se naši herci výborně vypořádali,“ uvedla režisérka inscenace Jitka Vrbková.

Nejmladší herečce v představení bude čerstvě šest let – tedy jen o rok více než Holanovi dceři Kátě v jeho básních. „Divadla se malých dětí na jevišti často obávají. Pro divadlo Aldente je to však výzva, vystavět inscenaci tak, aby i malé dítě, navíc s Downovým syndromem, bylo schopno spontánně ukázat své herecké schopnosti,“ říká režisérka představení.

Symbolický název sbírky Bajaja metaforicky odkazuje k pohádkové postavě, která musela mlčet, podobně jako Vladimír Holan. Sbírku totiž napsal v době, kdy mu režim zakázal publikovat. „Holan byl při psaní Bajaji v situaci, kterou si dnes už jen těžko představíme, a to nejen kvůli zákazu publikování. Šlo také o dobu, kdy se o diagnózách jako Downův syndrom nemluvilo a takto narozené děti směřovala společnost spíše do ústavu. Když tedy Holan píše Kátě: ´dneska už půjdeš s maminkou/ do parku mezi děti/ které svým křikem do hry zvou/ a za obručí letí´, musíme nutně přemýšlet nad tím, zda Káťa s maminkou do parku opravdu šla. Nebo bylo jen tatínkovo přání, aby to bylo možné?“ říká Jitka Vrbková.

Přes básníkovu těžkou životní situaci je sbírka Bajaja plná poetických příběhů a naděje. Zvídavá Káťa se seznamuje s přírodou, čtyřmi ročními obdobími, s básníky a hlavně s verši.

Atmosféru na jevišti dokresluje i živá hudba. Její autoři a současně interpreti, profesionální hudebníci Jan Kyncl a Pavel Čadek, vytvářejí svébytnou atmosféru, ze které se divákům nebude chtít odcházet.

Divadlo Aldente – Vladimír Holan – Káťa a Bajaja

 

Kontakt pro média: Jitka Vrbková; 732 638 900; info@divadloaldente.cz

Fotografie ze zkoušení inscenace: Jiří Kottas

 

Scénář a režie: Jitka Vrbková

Hudba: Jan Kyncl, Pavel Čadek

Hrají: Václav Dvořák, Martin Kříž, Jana Kučerová, Barbora Remišová, Lukáš Suchánek, Klára Vrbková

Scéna: Zuzana Hejtmánková

Kostýmy: Tereza Vojtěšková

Premiéra: sobota 14. září 2019 v 10:00. Klub Leitnerova, Leitnerova 2 Brno

Reprízy: neděle 15. září v 10:00; neděle 13. října v 10:00; neděle 10. listopadu v 10:00

www.divadloaldente.cz

Inscenace vznikla ve spolupráci s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně. Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Eta.