Skip to content

Výzkum

Tvorbu s herci s Downovým syndromem současně reflektujeme formou artictic research:

Aktuální výzkumný projekt

Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým syndromem jako účinného prostředku sociální inkluze

TAČR — program Éta, 1/2019 – 12/2021. Divadelní fakulta JAMU v Brně. Čti více.

Publikační činnost

Příspěvky na konferencích

Výzkumné pobyty