Skip to content

Příspěvky na konferencích

VRBKOVÁ, Jitka. „Theatre actor – specific and fake news.“ (poster presentation). Mezinárodní konference: Experience as Research Method in Performing Arts. 22. a 23.11.2019. Divadelní fakulta JAMU v Brně.

VRBKOVÁ, Jitka. „Divadlo Aldente: od spontánní akce k tvorbě postavy.“ Symposium: Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách. 7. 10. 2019. Divadelní fakulta AMU v Praze.

VRBKOVÁ, Jitka. „Downův syndrom jako divadelní stylizace.“ Symposium: Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách. 24. 10. 2018. Divadelní fakulta AMU v Praze.

VRBKOVÁ, Jitka. „Mentální handicap a divadlo: Divadlo ALDENTE z pohledu divadelníka versus rodiče“ (open space) a vedení workshopu „Ukázkový divadelní trénink Divadla Aldente“. VII. Mezinárodní teatroterapeutická konference: Využití divadelních technik v práci s lidmi se specifickými potřebami. 8.11.2017. Pedagogická fakulta UP v Olomouci.

VRBKOVÁ, Jitka. „Message from the actors with more (chromosomes)“ Mezinárodní konference: Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research. 3. a 4.11.2017. Divadelní fakulta JAMU v Brně.

VRBKOVÁ, Jitka. „K problematice divadla herců s mentálním handicapem: Maminko, jsi důležitá jako šraňky v tunelu!“ Konference: Teritoria umění. 23. 5. 2017. Divadelní fakulta AMU v Praze.

VRBKOVÁ, Jitka. „Autorská tvorba lidí s Downovým syndromem jako divadelní inspirace.“ (workshop). VI. Mezinárodní teatroterapeutická konference. 10.11.2016. Pedagogická fakulta UP v Olomouci.