Skip to content

Publikační činnost

VRBKOVÁ, Jitka. Divadlo diverzity. Theater Rambazamba v Berlíně. In: Theatralia – Spectrum, 2019, roč. 22, č. 2, s. 194 — 220. Brno: Masarykova univerzita.

VRBKOVÁ, Jitka. Teatr 21: divadlo herců se specifickými možnostmi. In: Divadelní revue, 2019, roč. 30, č. 2, s. 7 – 22. Praha: Institut umění – Divadelní ústav.

VRBKOVÁ, Jitka. Who am I? Divadlo herců, kteří mají něco navíc (chromozom). In: Akademické studie DIFA JAMU [online], 2018. ISSN 1804–8803. Dostupné z: http://akademickestudiedifa.jamu.cz/studie/studie/archiv-clanku/jitka-vrbkova-divadlo-hercu-kteri-maji-neco-navic-chromozom.html

VRBKOVÁ, Jitka. K problematice divadla herců s mentálním postižením: Maminko, jsi důležitá jako šraňky v tunelu!. In: Teritoria umění 2017. Akademie múzických umění v Praze, Praha 2017. ISBN 978−80−7331−457−6.