Skip to content

Umělecký výzkum divadla herců s Downovým syndromem

Výzkum probíhá na Divadelní fakultě JAMU v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury ČR.

Koncept:

Na základě dlouholetých zkušeností s Divadlem Aldente vytvoříme herecký soubor dětí a dospívajících s DS. Budeme pravidelně rozvíjet jejich divadelní předpoklady na workshopech, jež vyústí v tvorbu inscenací s profesionálními divadelníky. Součástí projektu jsou výzkumné rozhovory s diváky a s profesionálními herci. Na řešení projektu a výsledné zprávě se bude podílet psycholog a speciální pedagog, kteří pojmenují účinek divadelní tvorby jak na herce, tak na diváky většinové společnosti. Vznikne zpráva uměleckého výzkumu, kde zanalyzujeme vznik jednotlivých inscenací v kontextu dosavadních domácích i světových zkušeností s tímto typem divadla a navrhneme vhodné metodologické postupy využitelné zejména těmi, kdo pracují s lidmi s postižením a pomáhají jejich inkluzi do většinové společnosti.

 

Comicsy reflektující výzkumné téma: