Epidemiologická opatření

Prosíme: Vězte, že na všech představeních je třeba dodržovat platná protiepidemiologická opatření.
Každý divák se musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z těchto podmínek:

* písemné či elektronické potvrzení negativní POC antigenní test ne starší 72 hodin;
* potvrzení negativní PCR test ne starší 7 dní (u dětí do 6 let není testování požadováno, mladší 18 let mohou mít potvrzení o bezinfekčnosti od své školy či od zákonného zástupce);
* potvrzení o očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní;
* doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění civodem-19 v době ne delší než 180 přede dnem konání akce;

Každý divák musí mít během konání představení nasazený respirátor třídy FFP2 (KN95 / N95).
Děkujeme za respektování těchto opatření.