Neznámý autor // Octavia
bohové nejsou!

námět: antická tragédie neznámého autora

úprava textu: Jitka Vrbková
autor předlohy: neznámý antický římský dramatik
překlad: Daniela Čadková

 

režie: Jitka Vrbková
scénografie: Zuzana Mazáčová
hudba: Pavel Čadek
dramaturgie: Eliška Poláčková

 

hrají:
Lea Surovcová, Tomáš Král, Markéta Švábová, Markéta Kalužíková,
Veronika Pospíšilová, Veronika Adamcová, Václav Dvořák,
itka Vrbková, Zuzana Smijová, Aljona Mathiukh, Lucie Marvanová,
Alžběta Benčíková, Aleš Soukup, Eva Doležalová, Eva Nyklová, Pavel Čadek

 

datum premiéry: 5. 10. 2009, prolézačky na Kraví hoře

Když kdokoli tu stane uchvácen
přepychem a klamnou nádherou,
ať zví, že rozvrácen byl tento mocný
dům zásahem vrtkavé Štěstěny.

Svítá a toulavé hvězdy
před světlem prchají z nebe.
Vstává slunce, vlasy mu září,
nastává světu zas jasný den.

Agrippina zabije Claudia.
Nero zabije Agrippinu.
Nero si vezme Octavii a zamiluje se do Poppaey.
Nero chce zabít Octavii.
Řetěz násilností se prodlužuje a bohové s tím nic nedělají. Bohové totiž nejsou. Zato je tu dav, který touží po vzrušení, po změně, po krvi. A podsvětí se otevírá.

Hodinová mélange zvuků, pohybů, tance, dramatického textu neznámého autora z doby římského císařství a rozmanitých tónů violoncella. To vše v místně specifickém prostředí parku na Kraví hoře. Hrajeme za každého počasí.


„Octavia našla důkaz, že bohové neexistují a shledala, že se proměnili v padající hvězdy, kterým lidská pošetilost přisoudila moc plnit přání.“
Inscenace „neotevírá přímou skepsi, spíše polemizuje s myšlenkami na „doby temna“ a jejich možné přečkání s vědomím, že vlastní odpovědnost nemůže být nenahrazena upínáním k imaginárním nadějím jako víra…“

Martin Macháček, 2010


Zpět na inscenace