Zeď
pro školy

režie: Jitka Vrbková
scénář: Jitka Vrbková, Iveta Kocifajová a kol.
hudba: Jan Kyncl
scénografie: Zuzana Hejtmánková, Andrea Mužíková

 

hrají:
Hana Bartoňová, Zuzana Filoušová, Iveta Kocifajová,
Martin Kříž, Monika Pekařová, Martin Polišenský,
Václav Šarközy, Lukáš Suchánek, Barbora Šotkovská,
Martina Trusková, Eliška Vrbková, Jakub Zahálka

Vhodné zejména do předmětů: literatura, výtvarná výchova, ZSV
Doporučený věk: 3. – 7. třída ZŠ
Délka: 30 minut dílna + 45 minut představení
Cena: 80 Kč/žák


Bůh stvořil zemi, vzduch, oheň a vodu. A pak stvořil člověka. A ten se začal ptát:
– Proč?
– Proč mi stojí v cestě zdi a co je za nimi?


Genesis ve svébytné interpretaci autorů a herců s Downovým syndromem. Na principu asociací vznikají vtipné situace i výtvarně-pohybové kreace za doprovodu živé hudby.


Dílna před představením

Témata

Jaký je rozdíl mezi vědou a uměním?

Jak vzniká umění?

Jak lze umění hodnotit?

Forma

Drobné scénky a hry.

Možnost zapojení do vzniku společného uměleckého díla.


Díky dílně před představením mohou žáci následnému představení lépe rozumět.

Principy

Nikdy nikoho do ničeho nenutíme.


Vždy reagujeme na aktuální potřebu skupiny a dílnu jí přizpůsobujeme.

Inscenace Zeď vznikla jako projekt specifického výzkumu Divadelní fakulty JAMU ve spolupráci se spolkem Úsměvy — spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám a za finanční podpory městské části Brno — střed.

Zpět na inscenace