Tomáš Madro

scénograf
"Divadlo mě učí lépe přemýšlet o sdělení a očišťovat od zbytečného. Můžu jít na hranu zjednodušení, která v běžné praxi není dovolena."

* 1987

Povoláním architekt. Názorově a profesně vyrůstal nejdříve v prostředí Ústavu prostorové tvorby na Fakultě Architektury v Brně za doprovodu Jana Mléčky a později v kolektivu lidí/kamarádů z H3T architekti.

Kromě klasické praxe měl možnost podílet se na množství site-specific instalací a prostorových invencí ve veřejném prostoru. Jako lektor se účastnil několika workshopů a spolupořádá letní Dílnu pro studenty architektury.

Divadlo ho zajímá z hlediska vyjadřovaní se pomocí jednoduchých formulací a náznaků, práce se zkratkou a symboly, možnost jít až na hranu zjednodušení, která v běžné praxi není dovolena. Divadlo ho učí lépe přemýšlet o sdělení a očišťovat od zbytečného.

K Divadlu Aldente se dostal díky kamarádce/kolegyni Zuzce Hejtmánkové, se kterou ho pojí podobné nazírání na věci kolem nás.


Scénografie inscenací:
Antigona (2021)
Zlatý kolovrat (2020)
Káťa a Bajaja (2019)
Zeď (2018)

Zpět do kategorie