Co děláme?

Píšeme články, jezdíme na konference
a na výzkumné pobyty.

V současné době se věnujeme aplikovanému výzkumu
podpořeného TA ČR,
v němž se soustředíme
na ohledávání inkluzivního vlivu divadelních představení
s herci s Downovým syndromem.

Umělecký výzkum odstartoval v roce 2014 s doktorským výzkumem režisérky a vedoucí divadla Jitky Vrbkové na půdě Divadelní fakulty JAMU v Brně. Tématem její práce byl Potenciál divadla herců s Downovým syndromem.  (Konečný název disertační práce je Divadlo actor-specific: Downův syndrom jako divadelní stylizace.)

Jak může být proboha výzkum umělecký? Co to jakože je?

Umělecký výzkum je výzkum nikoli o umění, nýbrž skrze umění. Znamená to, že určitého poznání nejsme schopni dosíci vnějškově (analýzou), ale pouze „zevnitř“. Při uměleckém výzkumu výzkumník-umělec současně tvoří a současně analyzuje svoji tvorbu.

Výsledek výzkumu se pak zobrazuje na základě různých perspektiv, z nichž je věc nahlížena: velmi zblízka (např. pohled režiséra), zevnitř (pohled herce), či třeba z velké dálky (odborná literatura, zkušenosti jiných lidí).

Spolupráce s Divadelní fakultou však tímto neskončila. V současné době divadlo spolupracuje na projektu financovaném TA ČR v rámci programu Éta. Postupně se rozšiřuje množství lidí, kteří se danému tématu ve své práci také věnují.

Chcete raději něco zábavného?

Proč ne? Podívejte se na komiksy, které vznikly v rámci aplikovaného výzkumu podpořeného TA ČR.

Zpět na Výzkum