Who am I? (EN/CZ)

Director/režie: Jitka Vrbková
Projections/videoprojekce: Tomáš Král
Light and sound vision/světla a zvuk: Jaromíra Břundová, Lukáš Bartoň, Tomáš Král

Played by/hrají:
Hana Bartoňová, Václav Dvořák,
Zuzana Filoušová, Iveta Kocifajová, Martin Kříž,
Monika Pekařová, Lukáš Suchánek, Martina Trusková,
Eliška Vrbková, Jitka Vrbková

Premiered 17. 9. 2017.
English version premiered 21. 11. 2019

The world has gone mad. It screams, fears, hurries and swears. It is incomprehensible — as if it doesn´t speak my language. Wo bist du? Qui es-tu? Kdo jsi? I do not understand! And the world doesn’t understand me.

Svět se zbláznil. Křičí, strachuje se, spěchá a nadává. Je nesrozumitelný – jako by ani nemluvil česky. Who are you? Wo bist du? Nerozumím! A on nerozumí mně!

A production based on real stories of people with Down syndrome. Who actually does not understand whom and who is the “normal” one? With humour. (Non-serious.)

Inscenace ze skutečných příběhů lidí s Downovým syndromem. Kdo vlastně komu nerozumí a kdo je tu ten normální? S humorem. (Neseriózním.)

  • Performance in Czech and simple English, Czech parts are supplemented with English subtitles.
  • V představení se mluví česky a anglicky (jednoduchá angličtina), české části jsou doplněné anglickými titulky.

“This is a very intentional performance, that brings this people labelled with their disease and presents them as regular people who love, have dreams, fears, and all kind of different emotions like all other people not labelled with this disease.”

z reflexí Erasmus studentů JAMU, 2019

„Inscenace ve tvaru dadaistické básně odkrývá iracionalitu zdánlivě logického společenského systému a kritizuje fenomén škatulkování a zjednodušujících nálepek. Ještě se ukáže, kdo je tu vlastně normální.“

Barbora Liška, Taneční zóna, z reprízy 25. 10. 2017The project was found by unique research by DIFa JAMU and by support of the Foudation NŽU.
Projekt vznikl z grantu specifického výzkumu DiFa JAMU v Brně a za podpory NŽU.

Back to productions