Cirkus Pefrecto
pro školy

Per-fekt-ní cirkus! Nebo pef-rekt-ní?

Doporučený věk: ZŠ a SŠ
Délka: 60 minut
Cena za představení: 100,- Kč/žák
Vhodné zejména do předmětů: ČJ, Vv, Hv, ZSV, etika

Návaznost na vzdělávací oblasti RVP: Člověk a společnost, Umění a kultura
Návaznost na průřezová témata RVP: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova


Generační střet mezi mladými zamilovanýmI cirkusáky a stárnoucím principálem, který je chce srovnat do latě.
Jak se dělá „správné umění“? Spontánně nebo precizně a poctivě?

Stárnoucí principál Cirkusu Perfecto cestuje s hrstkou umělců, vzpomíná na staré slavné časy a sní o zářivé budoucnosti. Milovník starého dobrého řádu a perfekcionismu se však střetává s realitou: jeho mladí umělci neumí a nebo dokonce odmítají principálovo mistrovství, jeho dokonalou přesnost a zažité řemeslo. Naproti tomu staví svou spontaneitu, přímočarost, nahodilost a žitou přítomnost. I na cirkusové oponě nestojí Perfecto, ale Pefrecto… Je to nezáměrná chyba nebo vymyšlený vtip? 

Svět principálovi utíká mílovými kroky – a on je přesvědčený, že utíká do pekel. Zatímco mladí cirkusáci hledají lásku, principál hledá jediné: způsob, jak postavit všechny do latě!

Inscenace je jazykově bezbariérová, využívá pantomimy a fyzického divadla.


Soulad s průřezovými tématy RVP:

Osobnostní a sociální výchova

Rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi.

Rozvoj etických předpokladů pro život ve společenství lidí.

Reflexe sebe sama a nacházení svého místa ve společnosti.

Mediální výchova

Rozvoj kritického odstupu od podnětů přicházejících z mediálních produktů.

Rozeznávání společenské a estetické hodnoty sdělení v různých sémiotických kódech.

Rozvoj citlivosti vůči kulturním rozdílům a odlišnostem, směrem k jejich přijetí coby obohacení života.


Fotografie:


Inscenace vznikla na základě workshopů realizovaných v rámci projektu Kreativního učení „Divadlo a jinakost jako cesta k sebepoznání“. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Zpět na inscenace