Výzkum

umělecký výzkum,
spolupráce s Divadelní fakultou JAMU v Brně
Aktuální výzkumný projekt,
Divadelní fakulta JAMU
publikační činnost, příspěvky na konferencích, výzkumné pobyty
Komiksy o divadle s herci s DS
projekt TA ČR