Výzkum

Be IN! (clusive)
Společný výzkumný projekt DF JAMU a Divadla Aldente
Divadlo actor-specific: Downův syndrom jako divadelní stylizace
publikační činnost, příspěvky na konferencích, výzkumné pobyty