Výzkum

Projekt kreativního učení II
v rámci NPO
Projekt kreativního učení
v rámci NPO
Be IN! (clusive)
Publikace zakončující projekt TA ČR
2022
Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým
syndromem jako účinného prostředku sociální inkluze
Divadlo actor-specific: Downův syndrom jako divadelní stylizace
publikační činnost, příspěvky na konferencích, výzkumné pobyty