Sympozium: Divadlo actor-specific

3. – 4. června 2023
Co.labs Brno

Sympozium je součástí projektu kreativního učení Divadlo a jinakost jako cesta k sebepoznání realizovaného prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury a spolufinancovaného EU. projekt vznikl v koprodukci s Co.Labs.


3. června 2023
Co.labs
19:00 představení Nevěsty, následná dílna k představení

4. června 2023
Co.labs
9:00 – 17:00 sympozium

Sympozium mělo volnější strukturu. Dopolední blok slouží k reflexi projektu zevnitř (příspěvky inscenátorů a lektorů); odpolední blok pak reflexi zvenčí (např. work in progress dokumentárního filmu o Divadle Aldente). Vyústěním sympozia bylo společné uvažování o budoucnosti toho typu divadla po všech jeho stránkách: finanční, provozní, umělecké. 

Sympozium bylo určené odborníkům (pracovníkům kulturního kreativního sektoru) včetně studentů připravující se na toto povolání.

HARMONOGRAM SYMPOZIA NAJDETE TAKÉ ZDE.


KONCEPT PROJEKTU NPO

Projekt s názvem Divadlo a jinakost jako cesta k sebepoznání byl realizován v rámci grantu Národního plánu obnovy, sekce Kreativní učení, jehož cílem je podpořit rozvoj pracovníků KSS (kulturního kreativního sektoru).

Projekt měl několik částí:

  1. Vytvoření workshopů tanečních, hudebních, divadelních pro různorodé účastníky (mladiství herci s Downovým syndromem a děti bez handicapu).
  2. Na základě workshopů vznik inscenace Nevěsty na motivy balad K. J. Erbena, a zážitkové dílny k této inscenaci. 
  3. Sympozium – předání know-how z tohoto projektu dalším divadelním profesionálům (nebo budoucím profesionálům), debata o tomto typu divadla a jeho možnostech.

Termín realizace: 1.9.2022 – 30.6. 2022

Projekt probíhal v koprodukci se Zónou nezávislého umění Co.labs.

Zpět na Výzkum