Publikační činnost

VRBKOVÁ, Jitka a kolektiv autorů. Inkluze divadlem: Cesta herce s Downovým syndromem k cílené umělecké tvorbě a k přijetí do společnosti. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Brno 2022.

VRBKOVÁ, Jitka. Divadlo actor-specific: Downův syndrom jako divadelní stylizace. [disertační práce] Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Brno 2020.

KOCIFAJOVÁ, Iveta. Herectví přítomného okamžiku: Práce s hercem s Downovým syndromem v Divadle Aldente. [magisterská práce]. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Brno 2019.

VRBKOVÁ, Jitka. Divadlo diverzity. Theater Rambazamba v Berlíně. In: Theatralia – Spectrum, 2019, roč. 22, č. 2, s. 194 — 220. Brno: Masarykova univerzita.

VRBKOVÁ, Jitka. Teatr 21: divadlo herců se specifickými možnostmi. In: Divadelní revue, 2019, roč. 30, č. 2, s. 7 – 22. Praha: Institut umění – Divadelní ústav.

VRBKOVÁ, Jitka. Who am I? Divadlo herců, kteří mají něco navíc (chromozom). In: Akademické studie DIFA JAMU [online], 2018. ISSN 1804–8803.

VRBKOVÁ, Jitka. K problematice divadla herců s mentálním postižením: Maminko, jsi důležitá jako šraňky v tunelu!. In: Teritoria umění 2017. Akademie múzických umění v Praze, Praha 2017. ISBN 978−80−7331−457−6.


Příspěvky na konferencích

VRBKOVÁ, Jitka. „Theatre actor – specific and fake news.“ (poster presentation). Mezinárodní konference: Experience as Research Method in Performing Arts. 22. a 23.11.2019. Divadelní fakulta JAMU v Brně.

VRBKOVÁ, Jitka. „Divadlo Aldente: od spontánní akce k tvorbě postavy.“ Symposium: Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách. 7. 10. 2019. Divadelní fakulta AMU v Praze.

VRBKOVÁ, Jitka. „Downův syndrom jako divadelní stylizace.“ Symposium: Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách. 24. 10. 2018. Divadelní fakulta AMU v Praze.

VRBKOVÁ, Jitka. „Mentální handicap a divadlo: Divadlo ALDENTE z pohledu divadelníka versus rodiče“ (open space) a vedení workshopu „Ukázkový divadelní trénink Divadla Aldente“. VII. Mezinárodní teatroterapeutická konference: Využití divadelních technik v práci s lidmi se specifickými potřebami. 8.11.2017. Pedagogická fakulta UP v Olomouci.

VRBKOVÁ, Jitka. „Message from the actors with more (chromosomes)“ Mezinárodní konference: Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research. 3. a 4.11.2017. Divadelní fakulta JAMU v Brně.

VRBKOVÁ, Jitka. „K problematice divadla herců s mentálním handicapem: Maminko, jsi důležitá jako šraňky v tunelu!“ Konference: Teritoria umění. 23. 5. 2017. Divadelní fakulta AMU v Praze.

VRBKOVÁ, Jitka. „Autorská tvorba lidí s Downovým syndromem jako divadelní inspirace.“ (workshop). VI. Mezinárodní teatroterapeutická konference. 10.11.2016. Pedagogická fakulta UP v Olomouci.


Výzkumné pobyty

Divadlo Moomsteatern v Malmö, Švédsko (2020)

Divadlo Blue Apple ve Winchesteru, Velká Británie (2019)

Divadlo RambaZamba v Berlíně, Německo (2018)

Divadlo Teatr 21 ve Varšavě, Polsko (2017)


Zpět na Výzkum