Inkluze divadlem

Jitka Vrbková a kol.
Inkluze divadlem:
Cesta herce s Downovým syndromem k cílené umělecké tvorbě a k přijetí do společnosti

Je pro divadlo jinakost herce (či jeho znevýhodnění) výzvou, kterou je třeba překonat, nebo spíše výhodou, příležitostí ke vzniku nové specifické divadelní poetiky?

Těmito a dalšími otázkami se výsledná publikace zabývá.

Úvodní část „Vstup do problematiky“ reflektuje různé přístupy k obdobné divadelní tvorbě v ČR i v zahraničí. Nejrozsáhlejší část „Pohled zevnitř: Cesta herce s Downovým syndromem k cílené umělecké tvorbě“ pak popisuje divadelní tréninky i vznik a reprízování tří inscenací z pohledu režisérky Jitky Vrbkové a jejich spolupracovníků. Poslední část „Pohled zvenčí: Inkluze divadlem“ je psána vnějšími pozorovateli – psycholožkou Lenkou Pivodovou, speciální pedagožkou Ilonou Fialovou a divadelní režisérkou a pedagožkou Zojou Mikotovou – a přináší zprávu o pozitivním inkluzivním vlivu této divadelní tvorby jak na samotné herce s Downovým syndromem, tak na diváky většinové společnosti.

Publikace je uměleckou zprávou tříletého výzkumného projektu Divadelní fakulty JAMU „Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým syndromem jako účinného prostředku sociální inkluze“ spolufinancovaného TA ČR v rámci programu ÉTA.


PUBLIKACI SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE


Zpět na Výzkum