K. J. Erben // Svatební košile
pro školy

Scénář a režie: Jitka Vrbková
podle balad Karla Jaromíra Erbena

Hudba: Jan Kyncl
Choreografie: Kristýna Kučerová
Scéna: Jitka Vrbková a Kateřina Dvořáková
Kostýmy: Kateřina Dvořáková

 

 

 

 

 

 

Hrají:

Mužská kapela:
Bicí – Štěpán Kyncl
Baskytara – Vítězslav Kyncl
Elektrická kytara: Vít Harry Karlas
saxofon: Jan Kyncl

Zpěváci:
Šťastný ženich: Martin Polišenský
Nešťastný ženich: Antonín Měkota
Čekající ženich: Martin Kříž

Nevěsty:
Šťastná nevěsta: Eliška Vrbková
Nešťastná nevěsta: Hana Bartoňová
Duchova nevěsta: Monika Pekařová a Kristýna Kučerová

Matka: Zuzana Procházková
Neznámý: David Tchelidze

 

Premiéra: 2. 4. 2023, Zóna nezávislého umění CO.LABS, Brno

Vhodné zejména do předmětů: ČJ, dějepis, ZSV, etika
Doporučený věk: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Délka: 60 minut představení + 30 minut dílna
Cena za představení: 100 Kč/žák
Cena za dílnu po představení: 50 Kč/žák (kapacita dílny je omezena pro max. 40 žáků)

Vzdělávací oblasti RVPZV a RVPG, kterých se inscenace dotýká: Člověk a společnost, Umění a kultura, Český jazyk a literatura


Jen honem pojď – čas nečeká,
A cesta naše daleká…

/K. J. Erben: Svatební košile/

Nevěsty z Erbenovy Kytice v hávu poeticko-groteskním za doprovodu mužské kapely.

Mladé dívky sedí pospolu a sní: brzy se stanou zářivě bílými nevěstami a poté už je čeká jen krásná budoucnost! A matce/Matce nezbývá nic jiného, než snění dívek s láskou, nadějí i strachem pozorovat. Motiv viny a trestu je však u Erbena oblíbený – a tresty bývají kruté…

Erbenova Kytice je plná ženských hrdinek, jímž život připravuje četné nástrahy a osud k nim bývá nemilosrdný. 
Divadlo Aldente je plné mladých herců s Downovým syndromem, kteří touží po lásce se šťastným koncem. 
Inscenace si půjčuje “Erbenovy nevěsty” z Kytice a bojuje za jejich osudy, protože věří, že láska může být silnější než trest.

Erben snoubí křesťanské prvky s těmi pohanskými; inscenace Divadla Aldente křehký poetický obraz s obrazy groteskními a rockovou hudbou.

Inscenace má tři dějství:

1. Dospívání (autorská část s motivem Erbenových nevěst)
2. Štědrý den
3. Svatební košile (Duchova nevěsta)


Dílna po představení

Dospívání. Hledání lásky, touha po samostatnosti, snění o budoucnosti. Velká změna nejen pro děti, co se stávají dospělými, ale také pro jejich rodiče. Jak se otázky, které si kladou postavy z Erbenovy Kytice týkají dnešních mladých?

Co bych dělal, kdyby mi někdo v noci zaklepal na okénko? Chci znát svou budoucnost? Z čeho pramení nevyžádané rady rodičů? Mohou mi být k něčemu dobré? 
Studenti projdou cestu plnou rozhodování a hledání odpovědí. Díky svému prožitku z cesty budou moct více porozumět těžkostem a radostem Erbenových postav a porovnat je se svou zkušeností.

Témata a cíle

Jevištní variace Erbenovy poezie nás nechává sledovat hrdiny, kteří mohou zrcadlit také naše vlastní životy. 

Učme se vidět svět očima jiných, učme se vzájemnému porozumění. 

Každý touží po lásce, jak ale poznat tu pravou?
Jak ji odlišit od pomíjivého poblouznění, které může být tak přitažlivé a tak ohrožující?

Učme se kriticky myslet a rozhodovat o svém životě. 

Forma a obsah

Studenti projdou cestu  plnou rozhodování a hledání odpovědí.

Díky svému prožitku budou moct více porozumět těžkostem a radostem Erbenových postav a porovnat je se svou zkušeností.

Na cestě budou tvořivě přemýšlet, diskutovat a hrát (si).

Principy

V rámci dílen se snažíme o otevřený dialog mezi lektory a studenty.

Nabízíme tvůrčí prostředí, v rámci něhož nejsou účastníci nuceni do ničeho, co by jim bylo nepříjemné.  

Míru aktivního zapojení si v respektujících podmínkách volí každý student sám.


Soulad s průřezovými oblastmi RVP

Osobnostní a sociální výchova

Rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi.

Rozvoj etických předpokladů pro život ve společenství lidí.

Reflexe sebe sama a nacházení svého místa ve společnosti.

Mediální výchova

Rozvoj kritického odstupu od podnětů přicházejících z mediálních produktů.

Rozeznávání společenské a estetické hodnoty sdělení v různých sémiotických kódech.

Rozvoj citlivosti vůči kulturním rozdílům a odlišnostem, směrem k jejich přijetí coby obohacení života.

Zpět na inscenace