Skip to content

„who am i ?” pro školy

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vaší škole nabídnout ojedinělé divadelní představení s následnou dílnou. Jedná se o divadelní projekt Divadla ALDENTE Who am I?, kde vedle profesionálních divadelníků hrají mladiství herci s Downovým syndromem.

 

Klikni pro zvětšení

 

 

 

Představení nahlíží do života dětí a lidí s handicapem a pomocí humoru a díky spontaneitě herců s Downovým syndromem boří předsudky a přibližuje nás jeden k druhému.

Následná dílna umožní dětskému divákovi lépe pojmout zhlédnuté představení, když zábavnou a interaktivní formou rozebírá témata inscenace: Kdo je vlastně „normální“? Jaké to je být jiný? Čím mohu handicapovaným pomoci? Mohu se od nich i já něco naučit?

Přijmout lidi s odlišností je důležitým bodem vzdělávání a výchovy každého jedince. Prostřednictvím divadelního zážitku zprostředkovaného přímo lidmi s handicapem, to lze velice dobře. Mimo jiné i proto, že herci s Downovým syndromem mohou v divadle (na rozdíl od většiny školních předmětů) excelovat stejně jako zdraví vrstevníci.

 

Projekt Who am I? finančně podpořila městská část Brno-střed a firma Et Gastro.

           

 

REFERENCE:

„Divadelní představení Who am I jsme navštívili se všemi žáky druhého stupně (tedy od 6. do 9. třídy). Jako učitelka českého jazyka a občanské výchovy jsem velmi ráda, že jsme tuto možnost využili. Divadelní představení bylo pro žáky přínosné hned z několika hledisek. Šlo o netradiční prostory, žáci měli možnost stát se součástí dění na scéně, někteří také navštívili poprvé alternativní divadelní představení. Největší přínos však spatřuji v možnosti potkat se s lidmi s Downovým syndromem a dozvědět se nové informace o samotném syndromu a jak k lidem s DS přistupovat. Pro nás pro všechny to byla velmi zajímavá zkušenost v příjemné atmosféře.”

Lucie Draganová, pedagog ZŠ a MŠ Žarošice

„Bylo to zajímavé, protože jsem nikdy něco takového neviděla. Děti byly šikovné.”

„Líbilo se mi provedení a způsob divadla. Působilo to na mě smutně, ale i šťastně.”

„Jen na první pohled jsem se bála, že se mi to nebude líbit, ale nakonec se mi to líbilo. Zaujalo mě to, že ti lidi byli hrozně moc příjemní, milí. Ty děti to uměly dobře zahrát.

Bylo to něco nového do života.”

„Toto divadlo bych doporučil, byla to sranda, cením si toho, že se nebáli povídat si i s publikem.”

„Divadlo bych doporučila i ostatním žákům, protože se při něm může člověk zamyslet, jaké má štěstí, že se narodil takový, jaký je.”

studenti 6.-9. třídy ZŠ Žarošice

 

 

DALŠÍ REFLEXE:

Reflexe studentů primy Biskupského gymnázia

Reflexe studentů ZŠ Žarošice, 8–9. třída

Doporučeni pedagogů