Stand up Down
pro školy

 

scénář: Filip Teller
dramaturgie: Jitka Vrbková
hudba: Jan Kyncl, Ondřej Klíč

 

sami sebe hrají: Martin Kříž, Monika Pekařová,
Eliška Vrbková, Barbora Šotkovská, Hanka Bartoňová, Zuzka Filoušová,
Jakub Zahálka, Martin Polišenský
asistentka moderátora: Martina Trusková alias Lord Voldemort
kapela: Václav Šarkozy, Jan Kyncl, Ondřej Klíč

 

Premiéra: 28. a 29. 5. 2021, Klub Leitnerova

Vhodné zejména do předmětů: ZSV, etika, ČJ
Doporučený věk: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Délka: 60 minut představení
Cena: 100 Kč/žák

Vzdělávací oblasti RVPZV a RVPG, kterých se inscenace dotýká
: Jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, umění a kultura


Talk show s herci Divadla Aldente o herectví, zálibách, lásce a všem, co je zrovna napadne.
Neobyčejné rozhovory o obyčejných věcech za doprovodu kapely v podání Jana Kyncla, Ondřeje Klíče a dalších.

Moderuje, nebo se o to aspoň snaží, Filip Teller.


Soulad s průřezovými oblastmi RVP

Osobnostní a sociální výchova

V oblasti postojů a hodnot umožňuje inscenace divákům uvědomit si a respektovat rozmanitost projevů života, kultury a každého jednotlivého člověka, lidskou spolupráci.

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností inscenace umožňuje divákům zkoumat každodenní témata různých lidí a jejich odlišnosti, věnovat pozornost morálnímu jednání a interpretaci etických fenoménů kolem sebe.

Mediální výchova

V oblasti postojů a hodnot umožňuje inscenace divákům ozvíjet kritický odstup od podnětů přicházejících z mediálních produktů, posilovat reflexi sebe sama, být citlivý vůči diverzitě.

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností inscenace divákům umožňuje učit se rozumět symbolickým obsahům, osvojit si poznatky zásadní pro orientaci v současném světě a jeho trendech jako je například inkluze.


„Jinakost v této show nabývá podob spontánnosti, ryzosti a silného bezprostředního humoru, který slouží k přemostění bariéry mezi účinkujícími s Downovým syndromem a publikem, neznalým jejich specifických kvalit. Jinakost se stává tématem i komunikačním prvkem, je vyzdvižena jako přednost, svébytná a specifická, nikoli jako vlastnost, již je třeba „integrovat“ mezi „většinovou normální společnost“, jak bývá na problematiku lidí žijících s postižením mnohdy nahlíženo.“

Eliška Raiterová, Zpravodaj 26. Divadelní Flory, 21. 5. 2023

Reflexe výkonu Filipa Tellera:

„Teller působí i jako tlumočník a neinvazivní spojka mezi účinkujícími a diváky. Ve své klaunské tvorbě klade důraz na situační humor a improvizaci, což se propisuje i do tohoto představení, jež díky jeho profesionalitě jako moderátora-improvizátora a klauna alespoň zdánlivě drží pohromadě. Tellerovi ve výkonu sekunduje Martina Trusková alias Karel Gott, která svými neočekávatelnými svéráznými nápady komicky narušuje autoritu moderátora. Zkrátka dělá si vše tak trochu po svém, a to i v ten nejméně vhodný moment. S Tellerem tvoří komické duo s neočekávanou dynamikou.“

Marie Frydlová, divabaze.cz, 29. 6. 2023Projekt je finančně podporován statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-střed.
Projekt vznikl za finanční podpory Nadace Život Umělce.

Zpět na inscenace