Sofokles // Antigona
pro školy

Je lepší protivit se vládě, nebo bohům?

Sofokles / Ferdinand Stiebitz

scénář a režie: Jitka Vrbková
hudba: Jan Kyncl
scénografie: Zuzana Hejtmánková, Tomáš Madro
kostýmy: Kateřina Dvořáková, Alice Šindelářová

hrají:
Antigona: Eliška Vrbková, Iveta Kocifajová, Zuzana Škopová
Kreon: Lukáš Suchánek a Lukáš Rieger
Isména: Hana Bartoňová
Haimon: Martin Kříž
Polyneikes: Jakub Zahálka
Eteokles: Jan Kyncl
Hlídač: Tomáš Král

Vhodné zejména do předmětů: ČJ, dějepis, ZSV, etika
Doporučený věk: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Délka: 60 minut představení + 30 minut dílna
Cena: 60 Kč/žák (pozn.: platí se pouze za dílnu, představení je hrazeno z grantu DF JAMU)


Známá klasická antická tragédie nabízí etický problém: je dobré podřídit se nařízením, i když jsou tato nařízení špatná?

Dva bratři zemřou ve vzájemném souboji. Jednoho z nich rozkáže vládce Kreon pohřbít se všemi poctami, pohřeb druhého však zakáže. Bratři mají dvě sestry: Isména se rozhodne podřídit se příkazům, zatímco Antigona se jim vzepře a přes zákaz pohřbí i svého druhého bratra. Kreon ji odsoudí k smrti. Antigona kráčí na smrt a Kreon si uvědomí, že jeho příkaz byl proti vůli bohů. Jeho prozření však přichází pozdě: Antigona si sama vzala život a s ní zemřou i další lidé.

Hra světel a stínů, melodičnost řeči. Inscenace střídá klasický text se scénami ze současné doby a odhaluje tak aktuálnost tématu i pro dnešní svět.

„Antigona je o smutku, o lásce mezi sestrami a o rodině, o lásce Antigony a Haimona,” říká Hana Bartoňová, představitelka Ismény. Téma, které bývá běžně potlačováno (láska), se díky našim hercům dere do popředí. Díky nim se do inscenace dostávají nové tematické vrstvy či jsou zvýrazněny ty, které by jindy byly upozaďovány.

Naše Antigona je zároveň průsečíkem životních zkušeností a osobního pohledu na svět každého z nás nehledě na náš věk či postižení. Věříme, že jedině tento dialog může vytvořit něco, co bude přesahovat každého z nás.


Dílna po představení:

Témata a cíle

Jak jednaly/měly jednat postavy v tragédii? Musí hra končit špatně?

(Povzbuzení ke kritickému myšlení.)


Jaké jsou různé způsoby sebevyjádření?
(umělecký / civilní)

Jaký je rozdíl mezi veršem a prózou? Lze se vyjadřovat i beze slov?


Může být jinakost jen jiným druhem komunikace?

(Vzájemně se učit nevidět skutečnosti černobíle.)

Forma a obsah

Seznámíme se s neobvyklými řeckými citoslovci a zkusíme si je zakřičet. Hra s formou vyjadřování: běžnou větu převedeme do veršů nebo ji vyjádříme pohybem, a naopak: verše z dramatu zkusíme dát do civilního jazyka. Občas je to velmi vtipné.


Společně rozebereme čtyři základní postavy (Antigona, Isména, Kreon, Haimon), jež současně představují čtyři typy lidské povahy. Studenti si budou moci nakreslit, jaká část jejich osobnosti je tvořena jakým typem postavy.


Celého workshopu se účastní i herci s Downovým syndromem, kteří přinášejí své názory. Dochází k dalšímu sblížení mezi studenty a lidmi s handicapem.

Principy

Nikdy studenty netlačíme do ničeho, co by jim bylo nepříjemné (nevymáháme odpovědi).


Vždy vycházíme z aktuální dynamiky skupiny studentů – dílna může být velmi interaktivní a také ji lze absolvovat pasivně.


Přizpůsobujeme se potřebám studentů.Inscenace vzniká za podpory Technologické agentury ČR v rámci programu Éta jako projekt Divadelní fakulty JAMU.

Zpět na inscenace

Termíny představení:

Pondělí 6.12. 10:00 Divadlo Barka 60,- / student / WS rezervace