Sofokles // Antigona
pro školy

Je lepší protivit se vládě, nebo bohům?

Sofokles / Ferdinand Stiebitz /Jitka Vrbková

scénář a režie: Jitka Vrbková
hudba: Jan Kyncl
scénografie: Zuzana Hejtmánková, Tomáš Madro
kostýmy: Kateřina Dvořáková

 

hrají:
Antigona: Eliška Vrbková, Iveta Kocifajová
Kreon: Lukáš Suchánek a Lukáš Rieger
Isména: Hana Bartoňová
Haimon: Martin Kříž
Hlídač: Tomáš Král

Vhodné zejména do předmětů: ČJ, dějepis, ZSV, etika
Doporučený věk: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Délka: 60 minut představení + 30 minut dílna
Cena: 50 Kč/žák (pozn.: platí se pouze za dílnu, představení je hrazeno z grantu DF JAMU)


Známá klasická antická tragédie nabízí etický problém: je dobré podřídit se nařízením, i když jsou tato nařízení špatná?

Dva bratři zemřou ve vzájemném souboji. Jednoho z nich rozkáže vládce Kreon pohřbít se všemi poctami, pohřeb druhého však zakáže. Bratři mají dvě sestry: Isména se rozhodne podřídit se příkazům, zatímco Antigona se jim vzepře a přes zákaz pohřbí i svého druhého bratra. Kreon ji odsoudí k smrti. Antigona kráčí na smrt a Kreon si uvědomí, že jeho příkaz byl proti vůli bohů. Jeho prozření však přichází pozdě: Antigona si sama vzala život a s ní zemřou i další lidé.

Živá hudba, hra světel a stínů, melodičnost řeči. Inscenace střídá klasický text se scénami ze současné doby a odhaluje tak aktuálnost tématu i pro dnešní svět.


Dílna po představení:

Cíle

Krátké seznámení s principy antické tragédie.


Povzbuzení ke kritickému myšlení.


Vzájemně se učit nevidět skutečnosti černobíle.

Forma a obsah

Společný rozbor čtyř základních postav (Antigona, Isména, Kreon, Haimon), jež současně představují čtyři typy lidské povahy.


Na základě krátkých humorných scének,  rozebereme kladné a záporné vlastnosti těchto postav, studenti mohou být jednotlivým postavám advokáty.


Studenti si budou moci udělat test, jaký typ osobnosti jsou oni sami.

Principy

Nikdy studenty netlačíme do ničeho, co by jim bylo nepříjemné (nevymáháme odpovědi).


Vždy vycházíme z aktuální dynamiky skupiny studentů – dílna může být velmi interaktivní a také ji lze absolvovat pasivně.


Přizpůsobujeme se potřebám studentů.


Inscenace vzniká za podpory Technologické agentury ČR v rámci programu Éta jako projekt Divadelní fakulty JAMU.

Zpět na inscenace