Sofokles // Antigona

Je lepší protivit se vládě, nebo bohům?

Sofokles / Ferdinand Stiebitz /Jitka Vrbková

scénář a režie: Jitka Vrbková
hudba: Jan Kyncl
scénografie: Zuzana Hejtmánková, Tomáš Madro
kostýmy: Kateřina Dvořáková

 

hrají:
Antigona: Eliška Vrbková, Iveta Kocifajová
Kreon: Lukáš Suchánek a Lukáš Rieger
Isména: Hana Bartoňová
Haimon: Martin Kříž
Hlídač: Tomáš Král

Známá klasická antická tragédie nabízí etický problém: je dobré podřídit se nařízením, i když jsou tato nařízení špatná?

Dva bratři zemřou ve vzájemném souboji. Jednoho z nich rozkáže vládce Kreon pohřbít se všemi poctami, pohřeb druhého však zakáže. Bratři mají dvě sestry: Isména se rozhodne podřídit se příkazům, zatímco Antigona se jim vzepře a přes zákaz pohřbí i svého druhého bratra. Kreon ji odsoudí k smrti. Antigona kráčí na smrt a Kreon si uvědomí, že jeho příkaz byl proti vůli bohů. Jeho prozření však přichází pozdě: Antigona si sama vzala život a s ní zemřou i další lidé.

Živá hudba, hra světel a stínů, melodičnost řeči. Inscenace střídá klasický text se scénami ze současné doby a odhaluje tak aktuálnost tématu i pro dnešní svět.


Inscenace vzniká za podpory Technologické agentury ČR v rámci programu Éta jako projekt Divadelní fakulty JAMU.

Zpět na inscenace

Termíny představení:

Neděle 23.5. 19:00 Divadlo Barka Bez vstupného * Rezervace